نام کاربری:    رمز عبور:








لطايف عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي: حروف (س) برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) و كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ)

نكته: لطايفي كه داراي علامت ( * ) ستاره هستند برگرفته از كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ) مي باشند و لطايفي كه اين علامت را ندارند برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) هستند.

 

نكته هاي معنوي و كلمات حكيمانه استاد

 

 

سؤال

587.سؤال كردن عوام از خَواص بسيار آسان، و جواب دادن خواص به عوام بسيار دشوار مي‌باشد.

 

 

سؤال اميدوار كننده موسي(ع)

890. جواب نااُميدكننده خضر(ع) نسبت به سؤال اُميدواركننده موسي(ع) سببش بي‌صبري و برهان بود.

 

 

سابقان

384. راهیان صراط مستقیم در صفی طولانی و ممتد هستند که سابقانشان مسرور و بازماندگانشان مغضوب می‌باشند.

512. مؤمنان در نزد سابقان همچون كودكان در نزد والدين خود مي‌باشند.

514. همان‌گونه كه والدين ناظر كودكان‌اند، سابقان هم ناظر مؤمنان مي‌باشند.

840. جنيان و انسيان، توسط ابرار و سابقان به كمال مي‌رسند.

 

 

سابقان باقي

142. جویندگان حق، عالمان عاقل‌اند. یابندگان حق، عارفان عاشق‌اند. بینندگان حق، سابقان باقی‌اند.

 

 

سابقان رحيمي

1196. گمراهان افراطي همانند حیوانات وحشي نسبت به سابقان رحيمي در ستيزند.

 

 

*سابقین

- صاحبان‌ دین‌، سه‌ گروه‌ می‌باشند: اصحاب‌ شمال‌، اصحاب‌ یمین‌، و سابقین‌. گروه ‌اوّل‌ نباتات‌ و حیوانات‌اند، گروه‌ دوم‌ ابرار و فرشتگان‌اند، و گروه‌ سوم‌ مقربین‌ و ارواح‌اند، و دیگران‌، همچون‌ اشیای‌ بی‌جان‌ از جمادات‌ می‌باشند.

 

 

*ساجد

- مومن‌ با معالم‌ روح‌الامین‌ ساجد می‌شود و با معارف‌ روح‌القدس‌ مسجود می‌گردد.

 

 

ساجدان بهشت

941. جوانمردان، ساجدان بهشت و روزي‌خواران پروردگارشان مي‌باشند.

 

 

ساجدان سحر

118. اولیای رحمانی بر خلاف پیامبران الهی، وجودشان ناشناخته و شعارشان پوشیده می‌باشد. آن‌هایی که از نور آنان حیات و از روحشان شفا می‌گیرند، ساجدان سحر و محبان قمرند.

 

 

ساحران دوزخ

278. زنان برای مردان عاقل، طائران فردوس و برای مردان جاهل، ساحران دوزخ می‌باشند.

1210. زنان همچون طائران فردوس يا ساحران دوزخ مأمورند كه مردان خویش را به جایگاه‌هایشان برسانند.

 

 

ساخت و ساز

641. همان‌گونه كه جسم ما توسط آتش خورشيد، قرن‌ها در حال ساخت و ساز است، روح ما نيز توسط آتش معشوق سال‌ها در حال ساخت و ساز مي‌باشد.

 

 

ساخت و ساز جسم و روح

1181. علوم ظاهری و باطنی چراغ‌های موقتی هستند در نزد آدمیان برای ساخت و ساز جسم و روحشان.

 

 

ساده ترين زبان

32. عارف به كسي گويند که دشوارترین کلمات عرفانی را با ساده‌ترین زبان بیان کند.

 

 

ساربانان

695. دنيا كاروانسرايي است كه كاروانيانش عاشقان پاكباخته و ساربانانش مقربان راه‌يافته مي‌باشند.

 

 

سارقان عرفان

312. خائن‌ترین مردم، سارقان ناموس‌اند و خائن‌ترین سارقان ناموس، سارقان عرفان مي‌باشند.

 

 

سارقان ناموس

312. خائن‌ترین مردم، سارقان ناموس‌اند و خائن‌ترین سارقان ناموس، سارقان عرفان مي‌باشند.

 

 

سازندگي

589. انسان دو چشم دارد. اگر چشم چپش ببيند، ايجاد بلوا مي‌كند؛ اگر چشم راستش ببيند، ايجاد آرامش و چنانچه با هر دو چشم ببيند، ايجاد سازندگي مي‌كند.

 

 

سازندگي ملك و ملكوت

794. جسم‌ها و روح‌ها براي سازندگي مُلك و ملكوت نيازمند انرژي عشق‌هاي نفساني و روحاني‌ مي‌باشند.

 

 

سازنده نقش ها

405. الله ظاهر کننده رنگ‌ها، رحمان سازنده نقش‌ها، و رحیم آفریننده وجه‌ها می‌باشد.

 

 

 ساقه

290. همان‌گونه که گُل توسط ساقه به ثمر می‌رسد، سالك هم توسط كامل به کمال می‌رسد.

 

 

ساقه گل

62. حقیقت عشق با بیرون آمدن جان از تن نمایان می‌شود؛ همچنان‌که ساقه گُل با بیرون آمدن از هسته آشکار می‌گردد.

 

 

ساقي

892. صوفي در راه فنا و ساقي در حال بقا به سر مي‌بَرد.

 

 

سالك

290. همان‌گونه که گُل توسط ساقه به ثمر می‌رسد، سالك هم توسط كامل به کمال می‌رسد.

518. همان‌گونه كه انسان با فرهنگ‌هاي گوناگون روبه‌رو مي‌شود، سالك هم با روش‌هاي مختلف روبه‌رو مي‌گردد.

1224. وجد و سُرور برای عارف، و کشف و شهود برای سالک می‌باشد.

*- سالک‌ راه‌ کمال‌، همچون‌ هسته‌ای‌ می‌باشد که‌ توسط‌ باغبان‌، مغزش‌ به‌ جمال ‌می‌رسد.

*- سالک‌ مانند هستهء مغزداری‌ می‌باشد که‌ به‌ واسطهء‌ مربّی‌ الهی‌ در راه‌ کمال ‌پوسته‌اش‌ در زیر خاک‌ شکافته‌ می‌شود و مغزش‌ از درون‌ عالم‌ خاک‌ به‌ بیرون‌ عالم‌ پاک‌، همچون‌ گلی‌ زیبا و معطر آشکار می‌گرد.

*- سالک‌ نسبت‌ به‌ نعمات‌ ولی‌ّ خود، شاکر و نسبت‌ به‌ سایر اولیا، نوکر می‌باشد.

 

 

سالكان

562. سالكان در ابتداي سلوك، تيره و در انتهاي آن درخشنده مي‌باشند.

659. همان‌گونه كه شيشه‌گران سنگ‌ريزه‌ها را توسط آتش به بلوري شفاف در مي‌آورند، اولياي رحماني هم سالكان را توسط عشق به فرشتگاني مطهر مبدل مي‌كنند.

701. براي سالكان در راه كمال، چهار منزل در عالم ظاهر و سه منزل در عالم باطن مي‌باشد.

1242. در سرای عاشقان، کلمات عارفان برای سالکان چیزی جز کرشمه عشق نیست.

 

 

سالكان الي الله

411. برای سالکان الي‌الله، بهترین لذت، جمال اولیا و برترین تفریحگاه، دل‌های آنان می‌باشد.

487. دنيا همچون غنچه گلي است بر بوته خار كه عطر حقايقش براي سالكان الي‌الله در ابتدا پنهان و در انتها پيدا مي‌گردد.

621. حقيقت در ظاهر همچون خورشيد و زمين، و در باطن همانند ماه و ستارگان براي سالكان الي‌ الله نمايان است.

*- همان‌ گونه‌ که‌ زمین‌ بعد از تحمل‌ فراز و نشیب‌ دو فصل‌ پاییز و زمستان‌، در فصل‌بهار، ابرهای‌ بارانی‌ از فضای‌ آسمانی‌ بر سرزمین‌ خاکی‌اش‌ می‌بارد و در اندک‌ زمانی‌ به‌سبزه‌زار و گلزاری‌ زیبا و معطر مبدل‌ می‌شود، سالک‌ الی‌ اللّه‌ هم‌ بعد از طی‌ دو وادی‌ پر از رنج‌ و مشقت‌ نباتی‌ و حیوانی‌، به‌ عالم‌ انسانی‌ نایل‌ می‌شود و کلمات‌ عرفانی‌ از فضای ‌قلبش‌ بر سرزمین‌ وجودش‌ می‌ بارد و در اندک‌ مدتی‌ به‌ وجهی‌ منوّر و بهشتی‌ معطر مبدل‌ می‌گردد.

 

 

سالك راه

869. سالك راه يا در پناه بهشت، يا در صفاي بهشت و يا در جمال بهشت مي‌باشد.

* - سالک‌ راه‌ کمال‌، همچون‌ هسته‌ای‌ می‌باشد که‌ توسط‌ باغبان‌، مغزش‌ به‌ جمال‌ می‌رسد.

 

 

سالم

179. ما کامل می‌شویم تا سالم شویم و سالم می‌شویم تا عامل شویم و عامل می‌شویم تا خالق جمال شویم.

618. سلول‌ها توسط سلامت بدن، بدن توسط سلامت زمين، زمين توسط سلامت خورشيد،  خورشيد توسط سلامت ستارگان، ستارگان توسط سلامت كهكشان و كهكشان توسط سلامت كيهان سالم مي‌باشند.

1147. وجود جسماني ما توسط شمس، و وجود روحاني ما به واسطه قمر، سالم مي‌گردد.

 

 

سايه

17. همان‌گونه که تمام موجودات به واسطه زُمختيشان دارای سایه هستند الّا خورشید، تمام آدمیان هم به واسطه زمختيشان دارای تيرگي هستند الّا محمد(ص).

160. هر موجودی، دارای ظاهر و باطنی است که ظاهر آن سایه، و باطن آن نور مي‌باشد.

*- هر موجودی‌ دارای‌ سایه‌ای‌ است‌. بهترین‌ سایه‌ در بین‌ موجودات‌، سایه‌ پیامبران‌ و اولیای‌ الهی‌ می‌باشد.

 

 

سايه خورشيد

167. غروب چهاردهم، ماه و خورشید در یک خطّ مساوی روبه‌روی هم در افق رؤیت می‌شوند. از این دو نور، دو سایه در طرفین انسان دیده می‌شود. با شدت نور ماه، سایه خورشید برطرف می‌شود و با شدت نور خورشید، سایه ماه از بین می‌رود.

 

 

سايه ماه

167.  غروب چهاردهم، ماه و خورشید در یک خطّ مساوی روبه‌روی هم در افق رؤیت می‌شوند. از این دو نور، دو سایه در طرفین انسان دیده می‌شود. با شدت نور ماه، سایه خورشید برطرف می‌شود و با شدت نور خورشید، سایه ماه از بین می‌رود.




بازگشت ...




مرتبط باموضوع :

 لطايف عارفانه استاد (س)  [ شنبه، 11 مهر ماه، 1394 ] 584 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (ب)  [ سه شنبه، 15 دي ماه، 1394 ] 499 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (ت)  [ يكشنبه، 6 دي ماه، 1394 ] 549 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (ل)  [ چهارشنبه، 11 تير ماه، 1393 ] 1144 مشاهده
 لطايف عارفانه استاد (س)  [ شنبه، 11 مهر ماه، 1394 ] 605 مشاهده

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]