نام کاربری:    رمز عبور:


كتاب آواي نيايش، مجموعه مناجات هاي استاد يعقوب قمري شريف آبادي

پرتوي از جمال روح الله، سخنان عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب شكوه خاطره، خاطرات تصويري استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب سيماي خورشيد در آيينه مقالات، به قلم چهل تن از نويسندگان

مراتب هفتگانه فرشته عشق، نويسنده: استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب لطايف عارفانه، جملات حكيمانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب انسان كامل مرآت خفيه، نويسنده استاد يعقوب قمري شريف آبادي

زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ، نويسنده: استاد يعقوب قمري شريف آباديجلوه شکر در دعای عرفه


جلوه شكر در دعاي عرفه

در مورخه : سه شنبه، 13 مهر ماه، 1395 موضوع : صفحه اصلي

مديريت پايگاه نداي بشير در همايش عرفان عاشورا:

 

دعاي عرفه جلوه­ گاه شكر و حمد الهي در پرتو ديدگاه ژرف توحيدي است

 

  بیشتر