نام کاربری:    رمز عبور:


كتاب آواي نيايش، مجموعه مناجات هاي استاد يعقوب قمري شريف آبادي

پرتوي از جمال روح الله، سخنان عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب شكوه خاطره، خاطرات تصويري استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب سيماي خورشيد در آيينه مقالات، به قلم چهل تن از نويسندگان

مراتب هفتگانه فرشته عشق، نويسنده: استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب لطايف عارفانه، جملات حكيمانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب انسان كامل مرآت خفيه، نويسنده استاد يعقوب قمري شريف آبادي

زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ، نويسنده: استاد يعقوب قمري شريف آباديخرم آن روز کز این منزل ویران بروم


«شب دلگیر»

در مورخه : دوشنبه، 3 دي ماه، 1397 موضوع : صفحه اصلي

به مناسبت عروج ملکوتی استاد عزیزم:

«شب دلگیر»

دلم از آتش دوریِ رخ یار بسوخت

جگرم از سفر و هجرت غمخوار بسوخت

قمرم رفت به معراج سپهر احدی

به رهش، دایره و نقطه و پرگار بسوخت

همۀ عمر چنان شمع حقیقت بگداخت

ز سر شعله آن، خرقۀ پندار بسوخت

شب قدری بشد از محفل ابرار خدا

ز فراقش همۀ دیدۀ عیّار بسوخت

به برَم زلف نگار آمد و دل با خود بُرد

به تماشای قمر، مردم دیدار بسوخت

شب دلگیر مرا با مِی او شاد کنید

ز غروبش پر و بال از غم دلدار بسوخت

به بشیرش چو شقایق ز نظر داغ نهاد

تا که از رهگذر او، همه اغیار بسوخت

 (مهدی رضوانی پور) بیشتر