نام کاربری:    رمز عبور:


كتاب آواي نيايش، مجموعه مناجات هاي استاد يعقوب قمري شريف آبادي

پرتوي از جمال روح الله، سخنان عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب شكوه خاطره، خاطرات تصويري استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب سيماي خورشيد در آيينه مقالات، به قلم چهل تن از نويسندگان

مراتب هفتگانه فرشته عشق، نويسنده: استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب لطايف عارفانه، جملات حكيمانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي

كتاب انسان كامل مرآت خفيه، نويسنده استاد يعقوب قمري شريف آبادي

زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ، نويسنده: استاد يعقوب قمري شريف آباديمراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل،


مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر عارف ربانی، استاد «یعقوب قمری شریف آبادی»

در مورخه : دوشنبه، 3 دي ماه، 1397 موضوع : صفحه اصلي

 
 
مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، «یعقوب قمری شریف آبادی» در بقعه مبارکه یوسف بن حسین رازی «یوسف رضا» عارف بزرگ قرن سوم، واقع در پیشوای ورامین


 بیشتر